Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kubki-koszulki.pl

Wstęp

 1.  Właścicielem sklepu internetowego kubki-koszulki.pl jest firma Logicolor Multimedia Kluczbork ulica Podwale 4B/16, NIP: 751-157-70-81. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem sklep@kubki-koszulki.pl

§ 1: Definicje

 1. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – Każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – Sklep prowadzony przez sprzedawcę pod adresem: https://kubki-koszulki.pl/
 4. Sprzedawca – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o NIPie 751-157-70-81 wpisana do CEiDG
 5. Regulamin – Niniejszy regiulamin sklepu
 6. Produkt – Rzecz umieszczona w sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży
 7. Produkt personalizowany – Produkt z wpisanymi przez klienta w formularzu przedmiotu indywidualnymi cechami i/lub stworzony według dostarczonego przez klienta projektu (lub stworzonego przez sprzedawcę na jego zlecenie)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą- Umowy Sprzedaży Produktu lub wielu Produktów.

§ 2: Postanowienia wprowadzające

 1.  Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 2.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz do przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji. Cena towaru, która obowiązuje klienta to cena widniejąca w chwili złożenia zamówienia.
 3.  Treści i hasła znajdujące się na gadżetach reklamowych nie są poglądami właścicieli strony i mają charakter jedynie rozrywkowy. Treści te mogą obrażać czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Użytkownik przegląda materiały na stronie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie, klient poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić jego uczucia, potwierdza, że akceptuje regulamin sklepu.

§ 3: Składanie zamówienia

 1.  Ze względu na ochronę danych osobowych zamówienia dokonywane są przez klienta bez zakładania konta w sklepie internetowym. Dzięki temu uzyskane w ten sposób dane będą  przetrzymywane tylko przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia.
 2.  Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są tylko poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 6. Klient akceptuje fakt, że  termin realizacji zamówienia to 1-3 dni  roboczych do nadania w przypadku zamówień pojedynczych na produkty z gotowym projektem, lub 1-5 dni w przypadku zamówień większych ilości i  na produkty personalizowane. W przypadku zwłoki w dostarczeniu nam materiałów na produkt personalizowany czas ten może ulec wydłużeniu. Jeśli zaś chodzi o czas dostarczenia przez firmę kurierską InPost to zazwyczaj paczki docierają na drugi dzień roboczy od nadania. W rzadkich przypadkach czas ten ulega wydłużeniu. 

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

 1.  Akceptowalne formy płatności to płatność online za pośrednictwem Przelewy24.pl lub zwykły przelew bankowy. W przypadku zwykłego przelewu bankowego realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie.
 2.  Zamówione przesyłki są dostarczane przez Paczkomaty Inpost lub kuriera Inpost  – wedle wyboru klienta. Ceny wysyłki są podane przy wyborze dostawy.

§ 5: Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 2. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6: Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Klient ma wtedy obowiązek odesłać przedmiot  na własny koszt w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt personalizowany.

§ 7: Odpowiedzialność za wady

 1.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Jeśli przesyłka wygląda na uszkodzoną należy sporządzić protokół szkody przy kurierze lub w paczkomacie w momencie odbioru przesyłki lub w ciągu 7 dni w oddziale Inpost. Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni od Poinformowania sprzedawcy o wadach produktu. Więcej informacji w dziale: Reklamacje
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).

§ 8: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe klienta, który wyraził wymaganą do realizacji zamówienia zgodę na ich przetwarzanie przetrzymywane są  w systemie sklepu przez okres 60 dni od realizacji zamówienia, po tym czasie dane te są automatycznie usuwane z systemu sklepu internetowego. Aby możliwa była realizacja wysyłki kurierem dane takie jak  *imię i nazwisko, *adres, nr. tel,  adres email muszą zostać przekazane firmie przewozowej, magazynowi wysyłającemu, a także są one niezbędne do wystawienia Faktury Vat.
 2. Jeśli klient chce otrzymywać od nas niezapowiedziane wiadomości (newsletter) to musi wcześniej zasubskrybować newsletter oraz zgodnie z ustawą musi on wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowej oraz w celach marketingowych. Przy zgodzie na wysłanie informacji handlowych oraz w celach marketingowych w naszej bazie zachowany zostanie jedynie email. Adres e-mail zostanie zachowany do czasu rezygnacji z subskrypcji. Rezygnacji będzie można dokonać w każdym momencie na żądanie klienta poprzez kliknięcie opcji rezygnacji w przesyłanej wiadomości, lub wysłanie nam informacji o rezygnacji na adres sklep[at]kubki-koszulki.pl
 3.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5, ust 1 Rozporządzenia RODO.  Zanim Powierzą nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności dostępną na stronie: Polityka Prywatności

§ 9: Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Data publikacji (03.08.2022)